PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ - İdare : OKAN OLUK - Telefon : (0318) 280 14 70

Sağa Dayalı Resim Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Birim Müdürü   : Okan OLUK

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev Tanımı

Kentsel görünümün daha estetik bir şekil alması için çalışılmasıyla beraber nüfusun dinlenme, gezinti, piknik, oyun ve spor alanları oluşturmak, yeşil doku miktarını artırmak ve sunulan hizmetin devamlılığını sağlamayı amaçlar.

Misyon :
Park ve Bahçeler Müdürlüğünün misyonu, çalışma sınırları içinde, kent nüfusunun istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte, kolay ulaşılabilen, içinde çağın teknolojisine uygun çocuk oyun grupları, oturma grupları, spor ve kondisyon aletleri gibi donanımları mevcut ve peyzaj düzenlemesi yapılmış park ve dinlenme alanları tesis etmek, yol kenarı, kaldırım, refüjlerde gerekli ağaçlandırma, bitkilendirme ve peyzaj çalışmalarını yaparak kent görünümünü düzenli hale getirmek ve sorumluluk alanına giren tüm park ve yeşil alanlarda gerekli bakım-onarım işlerini tamamlayarak hizmetin devamlılığını sağlama faaliyetlerine katkıda bulunmaktır.

Vizyon : 
Sorumluluğumuz dahilinde pasif durumdaki bütün yeşil alanları modern bir şekilde kullanılabilir duruma getirip, halkın rekreasyon, eğlence ve spor ihtiyaçlarını karşılayan tesis ve alanları halkın hizmetine sunmaktır.

 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Telefonları Dahili Harici
Sekreterya 1470 (318) 280 14 70
Park ve Bahçeler Müdürü 1471 (318) 280 14 71
Kalem / PLAN ve PROJE ŞEFLİĞİ 1472 - 1473 (318) 280 14 72
(318) 280 14 73
Amir 1475 (318) 280 14 75
Gece Amiri 1474 (318) 280 14 74
Teknik Oda / BAKIM ONARIM ŞEFLİĞİ 1476 (318) 280 14 76
 

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne Bağlı Şeflikler
1 – Bakım Onarım Şefliği
2 – Plan ve Proje Şefliği
3 – Sera Şefliği
 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev Çalışma Yönetmeliği 

Müdürlükler Sayfasını Aç